Aktivsyn AB
ARED
ARED STUDIEN OCH KLARIN PERFEKT

ARED studien som pågick under många år, innehöll tyvärr endast ett fåtal komponenter, mycket har hänt sedan dess.  Studien gav ”vetenskapliga ” bevis för vissa påståenden, men utifrån senare forskning kan man komma betydligt längre, än med enbart den komposition som ARED studien innehöll.
Klarin perfekt som ständigt uppdateras utifrån senaste nytt, innehåller därför en betydande mängd kompletterande näringsämnen samtliga med bevisad effekt, och får därför använda s.k. godkända hälsopåståenden vilket granskats av Svensk egenvård f.d. Hälsokostrådet.
Däribland kärlvidgande. Klarin Perfekt avslappnar de glatta musklerna på blodkärlens insida så dessa vidgas, och genomströmningen i trånga blodkärl ökar t.ex. genom hjärnan ut i ögongloben.
Synceller, näthinna och Gula fläcken får då ökad näringstillförsel med den logiska effekten att förtvinade synceller kan återkomma, precis som med förtvinade muskler.
I skrivande stund, är Klarin Perfekt den enda produkten med detta godkända hälsopåstående.  Den är även antiinflammatorisk .
25:e april 2016.