Aktivsyn AB
Blåbär
Blåbär är bra för synen     
           

När det är blåbärstider ska du passa på att plocka så många du kan, och sedan äta ännu flera - det har nämligen visat sig att blåbär är väldigt bra för synen.
De flesta svenskar drabbas av problem med ögonen någon gång i livet. 
Det kan vara allt från nedsatt syn på grund av förändringar i gula fläcken eller starr till besvär med ansträngda och torra ögon som följd av långa stunder framför datorn. 
Nu bekräftar ny forskning det som redan var känt under antiken och som påvisades av brittiska flygare under andra världskriget, att antocyanosider, aktiva antioxidativa ämnen som bland annat finns i blåbär, är ett effektivt vapen i kampen mot nedsatt syn och andra ögonbesvär. 
Bland de framstående forskare som under de senare åren undersökt sambandet mellan oxidativ stress och åldersrelaterade ögonsjukdomar är ögonläkare Hillevi Blomster. Antocyanosiderna är mycket effektiva antioxidanter, menar Hillevi Blomster, de bidrar till ögats försvar av fria radikaler. Dessutom förbättrar de ögats ljuskänslighet och anpassning till mörker genom att underlätta kroppens produktion av synpigmentet rhodopsin.
Antioxidanter och deras funktioner kan liknas vid ett naturligt rostskyddsmedel. Det bromsar nedbrytningsprocessen och stärker ögats blodkärl. Hillevis Blomster, som är ögonläkare i Lahtis i Finland, får stöd av sin teori av Laszlo Galanthai-Fekete, ögonläkare i Göteborg. Han har i tjugo års tid behandlat närmare tvåtusen patienter med ett vitaminpaket av starka antioxidanter. Hans forskning innehåller fyra grupper: de som har synnedsättning på 30 procent, mer än 30 men mindre än 50, mellan 50 och 80 procent samt en grupp med mer än 80 procents synnedsättning. 
BEVISAT RESULTAT Laszlo Galanthai-Fekete säger att resultaten varit synnerligen goda. Framförallt för den grupp som har mindre procent synnedsättningar. Inom loppet av tre-sex månader har 87-90 % visat en tydlig förbättring av synskärpan, i övriga grupper är siffrorna lägre och det har tagit längre tid att få skärpt synskärpan. I samtliga grupper har dock en inbromsning av sjukdomsförloppet skett. 
Hans forskning gäller makuladgeration (AMD) som angriper ”gula fläcken” i ögat som har central betydelse för vår läsförmåga. AMD delas in i två grupper, en torr och en våt. Den torra drabbar 90 procent av patienterna och det är främst denna patientgrupp som undersökts. 
I dag är en halv miljon svenskar drabbade av AMD och med en åldrande befolkning växer siffran lavinartat. Ögonklinikerna går redan på knäna och stora insatser måste sättas in för att bromsa utvecklingen. Hillevi Blomster har samma åsikt och menar att det är viktigare att förebygga ögonsjukdomar än att behandla dem när de är ett faktum.

Prova alltså blåbär. Vill du inte äta en stor tallrik varje dag kan du äta det som marmelad eller köpa ett kosttillskott som innehåller blåbärsextrakt. Förutom antocyanosider från bäret får du i dig lutein, a-vitamin, e-vitamin, zink och selen. I kombination med C - vitamin, och så många andra näringsämnen som möjligt  blir samverkan av dessa, ännu bättre. Ju bredare mix av samtidigt närvarande näringsämnen, dess bättre. De stöder varandra, effekten förstärks.  

Dagens hälsa , 2005 06-03