Aktivsyn AB
GLUTATION - vad är det ?
GLUTATION - vad är det ? - Behövs det ?

Det finns, som sagt, glutation i alla kroppens celler, men det förekommer i speciellt hög grad i lever, mjälte, njurar och bukspottskörtel.
Den allra högsta koncentrationen av glutathion finns emellertid i ögat; speciellt i lins och hornhinna. Bland alla kroppens organ är ögat, biologiskt sätt i en mycket säregen ställning. Det utgör egentligen en förlängning av hjärnan och är den enda delen av den som fortlöper på kroppens yttre. Ögat är därför mycket sårbart. Inte bara på grund av att det är speciellt utsatt på kroppen, men också för att all energitillförsel, nutrienter, ( näring ) renovation och annan cellulär verksamhet skall nå ut till ögat via långa och krokiga vägar; djupt inifrån organismens blodkretslopp, via blod/hjärnbarriären in i det centrala nervsystemets eget distributionsanlägg och vidare ut i dess förlängning till dess yttersta och mest utsatta "gränspost" - nämligen ögat.

Ögats utsatta position - oskyddat på kroppens yttre sida, i ett avsides område av organismens distributionssystem - gör det speciellt sårbart för angrepp av fria radikaler. Speciellt då blod/hjärnbarriären förtrycks med åldern och därmed hindrar livsviktiga nutrienter från fri passage, bland dem också otaliga antioxidanter, blir situationen ofta kritisk och åldersbetingade sjukdomar som makulär degeneration ( gula fläcken ) samt grå och grön starr kan infinna sig. Vid de här åkommorna kan man - inte överraskande - iakkta ett betydligt svinn i ögats koncentration av glutation och övriga antioxidanter, som t.ex. selén och B2-vitamin (riboflavin). Man kan observera en motsvarande nutrientreduktion (näringsbrist) vid andra ögonplågor som till exempel diabetisk ögondegeneration och blindhet förorsakat av disseminerad skleros. ( förträngda blodbanor ) Djur som genom experiment, fått grå starr påfört vid röntgenstrålning, har också låga glutationvärden i ögonen.

Med den här bakgrunden har många behandlare börjat ge denna grupp patienter ett terapeutisk tillskott med glutathion och andra involverade nutrienter (näringsämnen-vit.mineraler) - med goda följdresultat. I de bästa fallen har blinda patienter delvis fått tillbaka sin syn, men långt fler är de patienter, som varit i stånd att bevara en funktionell syn trots hotande blindhet. Förebyggning alltid framom tillfriskning!

Det här terapeutiska förbättringssättet är nu så utbrett att många firmor i världen erbjuder speciella kosttillskott med ögonnäring för att tillmötesgå de här behandlingsbehoven.

UR  Wikipedia. Dec.-2008.