Aktivsyn AB
Copyright 2015
Fakta om Klarin Perfekt
EFFEKTEN AV LUTEIN PÅ ÖGONEN
Lutein är en del av en sammansatt grupp som kallas xantofyller, som beta-karoten-
relaterade cartinoids. Lutein är rikligt förekommande i ögat och tas i tillskott för
ögonens hälsa. Lutein Information Bureau visar på att denna naturliga antioxidant
spelar en avgörande roll för ögats hälsa.
Eye-DENTIFIERING
Lutein, rikligt förekommande i frukt och grönsaker, är närvarande i hela kroppen,
men är särskilt vanlig i ögonen. Lutein finns i ögats lins och i näthinnan, särskilt i
gula fläcken, som ansvarar för visuell skärpa och noggrannhet.
Källor
Lutein finns i mörk, gröna bladgrönsaker, gula och orange frukter och grönsaker
eller ägg, och kan också tas som ett komplement för att förbättra ögats hälsa och
förebygga ögonsjukdom. Lutein tillskott behövs oftast av äldre människor eller
människor med en historia av ögonsjukdomar.
Free Radical skydd
Lutein betraktas som en antioxidant, eftersom det hjälper till att skydda ögonen från
fria radikaler, som är miljöpåverkan (dvs. solens UV-strålar) som orsakar skada.
Tillräcklig lutein i ögats gula fläcken fungerar som "naturliga" skyddande
solglasögon genom att filtrera skadligt blått ljus och UV-ljus.
Ökad Macular Pigment Densitet
Lutein ökar gula pigmentets densitet (ett lager av skyddande vävnad över gula
fläcken), som inte bara förstärker ögats skyddsförmåga men stärker ögats vitala
strukturer, och därigenom hindra ögonsjukdom (särskilt makuladegeneration) och
synnedsättning på grund av skador och åldrande näthinna samt näringsbrist.
Minskad risk för grå starr
Katarakt är ett vanligt tillstånd av det åldrande ögat, som kännetecknas av grumling
av ögats naturliga lins, som orsakar försämrad synskärpa. Lutein bidrar till att
stärka och skydda cellerna i linsen, och förebygger grå starr.
Supplementet biverkningar
Enligt www. clinicaltrials. gov hemsida kan Lutein kosttillskott tas säkert, med
endast möjligheten av mindre biverkningar såsom svårighet att svälja tabletterna
och svagare huvudvärk i mycket enstaka fall.
Hämtat från USA:S statliga Lutein Bureau of Information  ( mot gula fläcken )

Pine Bark i Klarin Perfekt
Mekanismen är att extraktet från Pine bark ökar mängden nitrooxid (NO) i blodet.
NO får den glatta muskulaturen i blodkärlen att slappna av vilket vidgar kärlens
volym.
Detta ger då att mer syre kan transporteras till bl.a. musklerna samt via hjärnan in i
ögongloben då blodkärlen ökar volym och kan transportera mer blod och
näringsämnen som i sin tur ger ökad prestation till i princip över allt i kroppen.
Extra viktigt för trånga blodbanor som igenom hjärnan och i ögongloben där
åderförkalkning bromsar flödet av näringsämnen vilket kan ge upphov till förtvining
av bl.a. synceller i näthinnan och gula fläcken.
Pine bark är ett extrakt från innerbarken i vedens skyddshinna ur sällsynt
förekommande tallsort påträffad endast i Frankrike och Sibirien.
Pine bark är en pro - antocyan vilket förstärker effekten av blåbärens antocyaner
och är en kraftigt antioxidant, samt verkar även antiinflammatoriskt.
Klarin perfekt, där detta näringsämne ingår har i kombination med extraktet från
blåbären fått godkänt hälsopåstående: främjar blodcirkulationen i kärlen.
Marknadens enda preparat med blåbärsextrakt som fått detta godkännande
certifierat.
Kombinationen av blåbärsextraktet och Pine bark stödjer alla former av
läkningsprocesser i kroppen när cirkulation av blod, syre och näringsämnen ökar -
tillförs.
( NO = Kvävgas )