Aktivsyn AB
Godkända hälsopåståenden
Godkända hälsopåståenden


Den högsta kontrollinstansen i EU för kosttillskott finns i Bryssel och heter EFSA.

Där finns det s.k. Vetenskapliga rådet, som utfärdar godkända hälsopåståenden som de har kontrollerat effekten av utifrån kända vetenskapliga grunder för varje enskild ingrediens ingående i produkterna.

I Sverige finns Svensk Egenvård, f.d. Hälsokostrådet.  De kontrollerar texten i bipacksedlar, på etiketter och förpackningar att de hälsopåståenden som man använder stämmer med uppfattningen hos EFSA. Samt att all befintlig information är korrekt använd och rätt placerad på förpackningarna. Varje enskild ingrediens med sin effekt i Klarin Perfekt som de beskrivs i bi - packsedeln är därför vetenskapligt belagt.

Klarin Perfekt har alla dessa certifikat och godkännande från Svensk Egenvård.
Klarin Perfekt är den ende produkten med godkänt påstående: Främjar cirkulationen i blodkärlen. Gäller i hela kroppen, även genom hjärnan ut i ögongloben. Näringsämnena når bättre fram till ögats alla hinnor.

Produktionen sker under samma noggranna kontroll som läkemedel.  GMP certifikat innebär att statliga kontrollanter närvarar och analyserar råvaror, ingredienser före, under och efter att produktionen är avslutad. Efter ytterligare analyser i laboratorium ges försäljningstillstånd.

Producenten Farmapol har också en stor division för läkemedel utöver produktionen av kosttillskott.
De har funnits sedan 1945, och finns i Poznan Polen, centrum för utveckling av naturmedel i Europa i nära samarbete med forsknings institutioner.

Aktiv syn AB, har rättigheterna i Sverige, Finland och USA för Klarin Perfekt.