Ork
Aktivsyn AB
Ork
Alla vill vi ha bra ork och i alla former.
ORK ?
OJ, vilket brett ämne. Vi måste börja med att sortera begreppen lite. Mage - tarm, allting börjar där, det vi stoppar oss, finfördelas och upplöses för vidare transport ut i blodbanorna, där det sedan renas i samverkan mellan grovtarm, lever och njurar - enkelt förklarat.
Vi får minst 80% av vårt immunförsvar via en frisk grovtarm, med rätt bakteriebalans. Men vi får också  90 % av våra sjukdomar, därifrån. Så ska man ta detta seriöst, börjar man där naturligtvis.
Allt, vi stoppar i oss, får effekter där. Biverkan från läkemedel, för mycket sött, obalanser i alla former av allt vi egentligen behöver. Den moderna maten, vårt sätt att leva, allt detta utarmar bakteriekulturen. Nästa problem - Vi hör dagligen om miljarder bakterier till magen via reklamen. Men - de når aldrig levande dit, där de ger ( skulle ) ge den bästa nyttan. VI har länge sökt, men också hittat - det ingen hittills kunnat överträffa, när det gäller återställande av bakteriekulturen i grovtarmen, och ger den ett ordentligt fotfäste där dessutom. Fruktoligosackariderna i vår produkt Topinulin aktiv gör just detta.  De blir i sin helhet, efter att först bildat ett skyddande nytt slemskikt genom hela magens ekosystem näring åt främst de viktigaste bakterierna där.
NÄR detta fungerar, kroppen får de rätta enzymerna och signalsubstanserna mår vi redan så mycket bättre. Då brukar även förbränningen av fetter, toleransen mot kolhydrater vara återställd.  När detta fungerar igen. Brukar man under en kur vid övervikt, även tappa 1 -1,5 kg / vecka.  Sådan terapi ges bl.a. till grovt överviktiga vid speciella kuranstalter för grovt överviktiga diabetiker kan tilläggas. Man får en avlastning av kanske överpresterande bukspottskörtel eftersom glukosen stabiliseras under kurens gång.
Okej - det var en del av grunderna, förutsättningarna
ÄR man riktigt sliten, nere, svår trötthet, långvarig stress, skärmarbete hela dagen,( synstörningar - migrän ) biverkningar från läkemedel, listan kan göras hur lång som helst.  Då kan man omöjligt äta ikapp, alla de brister och obalanser som samlats och som behöver närvara samtidigt för samverkan. Många fungerar inte alls, utan något annat. Antioxidanter som förhindrar härskning av blodfetterna, är extremt viktigt.  ( åderförkalkning, allt trängre blodbanor, mindre näringstillförsel som i ögonen , hjärnan  = långvarig näringsbrist där = demens i förlängningen )
En god kondition, är en sak, en helt annan är ett gott immunförsvar.  RDI - rekommenderat dagligt intag. Det betyder, att forskarna anser att detta är den minimängd, som kroppen dagligen FÖRBRUKAR.  Skulle man klara detta med vanlig föda, skulle det bli extremt dyrt, men  dessa mängder och denna variation, är omöjlig att sätta i sig dagligen.  Följer man strikta dieter, blir det än svårare.
ÅLDER: med stigande ålder får man: Sämre förmåga att tillgodogöra sig näringen, trängre blodbanor via härsknade fetter som stelnat och pålagrats i blodbanorna, hjärtats kranskärl, i hjärnans många vindlingar, och därefter ut i ögonen. Mycket påverkas av detta. Blodcirkulationen som för med sig näring, antioxidanter och övriga kroppsvätskor når inte ut - fram lika bra som förr. Bristsjukdomar är t.ex starr - gula fläcken, celldöd av syncellerna på näthinnan, detta för att nämna enbart ögonens utsatthet. Men samma saker sker lite överallt. Åldersförändringar, är läkarnas av tradition benämningar på detta.  IDAG säger vi brist på antioxidanter, trånga blodkärl, och därmed brist på näringstillförsel.
DÅ Är VI framme vid det grundläggande, nämligen att förhindra härskning av fetterna i blodbanorna.
Blodcirkulationen avgör i vilken mån näringen når ut och runt, även syre till muskulatur, nybildning av celler m.m.  ORK ? Ja, den blir ju sämre överallt i kroppen - då detta inte fungerar.
Vårt bästa förslag i detta läget är KLARIN PERFEKT, särskilt komponerad för att bemöta precis dessa problemen. Före produktionen - jämfördes fler än 50 olika preparat på marknaden, senaste forskning o patent, medverkan av experter inom flera områden bl.a. ögon och diabetes, naturmedicin kom gemensamt fram till denna extremt brett verkande superantioxidant med alla näringsämnena.  Med särskild tanke på ögon -synstörningar - tillstånd, samt för diabetikers trånga sköra blodkärl. Läs mera i Bi - packsedeln. 
HÖGA KOLESTEROL värden , Då man har detta, eller befarar att så är fallet,  bör man därför ta detta på största allvar. Som ni säkert vet, är härskningen av fetterna  anledningen till åderförkalkningen, bl.a. i hjärtats kranskärl  o andra relaterade tillstånd, vilket ca 50.000 i onödan dör av årligen i Sverige.  ( celldöd , förträngningar i kranskärlen ) många andra måste akutopereras. ORK - ja allt detta påverkar ju också vilken ORK man har.
Regleringen av dessa fetter sker i levern. Nivåerna varierar dagligen beroende på födan vi intar. Detta arbete pågår under nattvilan, då levern reglerar och justerar . Vid felaktiga värden, kan man - bör man,  hjälpa till att underlätta med naturligt påverkande signalämnen som ” styr ” levern till att maximera det goda och sänka det onda., och sänker totalmängden. Det finns utförliga studier. För detta finns ett patent, som utan biverkningar eller interreaktioner med andra läkemedel, gör just detta.  Det heter Polikosanol - är extrakt ur tre speciella alifatiska alkoholer, utvunna ur vaxer från sockerrör.
Man kan inte med fog säga, att höga värden i sig är en sjukdom, men - som ni läst - lägger man till det ena med det andra, rökning, stress, fetma, onyttig mat, brist på motion m.m. då samlar man på sig.
EGENVÅRDEN blir allt viktigare.
Det är alltid bättre, att slippa bli behandlad. Måste man bli det, ja då är det kemiska substanser som ställer till än värre oreda. Kan man undvika detta, med helt ofarliga naturmedel och må bättre under tiden  - längre tid, så tycker man väl att detta är en sjävklarthet.

VÅRT  SUPERPAKET
Har tagit med alla dessa faktorer här ovan,
det är synnerligen prisvärt, och samverkar på alla områden i kroppen för ett återställande till normalen - så långt det alls är möjligt utifrån dagens kunskaper.