Aktivsyn AB
Policosanol - vad är det ?
Policosanol  ( STUDIE )  Swansons 10 mg original patent.

Policosanol innehåller en naturlig blandning av alifatiska alkoholer från sockerrör. Sockerrör är ett högt gräs med bambulikt strå. Märgen innehåller upp till 20% socker. Det är inte märgen utan vaxet från rörsocker, som används för isolering av alkoholerna i policosanol.

Indikation
Policosanol sänker totalcholesterol och LDL-cholesterol. Den huvudsakliga användningen är för typ II hypercholesterolemi, särskilt subtyp IIa (förhöjt totalt serum cholesterol och förhöjt LDL-cholesterol). Policosanol kan också användas vid subtyp IIb (förhöjt serum-cholesterol, förhöjt LDL-chlesterol och för höga triglycerid värden).

Total-cholesterol bör ligga under 200 mg/dl = 5,2 mmol/l
LDL-cholesterol bör ligga under 100 - 130 mg/dl = 2,6-3,4 mmol/l
Rekommenderat dagligt intag 1 kapsel till kvällen.
Rekommenderat intag är 10 - 20 mg en gång per dag, företrädesvis på kvällen. Cholestrol syntesen är ökad nattetid. Om effekten är otillräcklig kan dosen ökas till det dubbla.

Farmakologi
Policosanol ger en dos-beroende, signifikant sänkning av total-cholesterol och LDL-cholesterol. HDL-cholesterol ökar. Triglycerider i serum minskar.

Policosanol minskar även högt cholesterol-innehåll i lever, hjärta och fettväv.

Policosanol minskar trombocytaggregationen genom inverkan på prostaglandin-syntesen.

Policosanol hämmar bildning av aterosklerotiska plaque och motverkar trombos.

Policosanol motverkar intima-förtjockning i de små kärlen.

Policosanol är en effektiv antioxidant.
Klinisk effekt
Klinisk effekt är visad i ett flertal studier. (Se tex. monografins referens 22 och 29).
Policosanol har i kliniska studier omfattande nära 3000 patienter jämförts med statiner (Simvastatin, m.fl., 31,32,33,34,35), fibrater (Gemfibrozil och Lopid, 36-38), acipimox (39) och probucol (40). Resultaten har visat signifikant sänkning av total-cholesterol och LDL-cholesterol med en ökning av HDL-cholesterol. Effekten kommer efter 6 - 8 veckor. Med en daglig dos om 10 mg sjunker LDL-cholesterol med 20-25% under det första halvåret. HDL stiger samtidigt med 15-25%. Resultaten står sig mer än väl i jämförelse med statiner.

Policosanol har dessutom använts hos diabetiker, äldre patienter och patienter med nedsatt leverfunktion utan att biverkningar har registrerats.

Policosanol motverkar trombocytaggregation, hindrar proliferation av glatt muskulatur i intima-lagret i tunna kärl och fungerar som en antioxidant. Detta senare motverkar att LDL-kolesterolet oxideras och härsknar.

Policosanol och diabetes
Polikosanol sänker total- och LDL-cholesterol och höjer HDL-cholesterol utan att inverka på "glykemisk kontroll" (monografins referenser 41 och 42).

Policosanol och hypertoni
Policosanol under 12 månader gav en signifikant blodtryckssänkning (monografins referens 43).

Policosanol hos äldre
Poliksanol har hos patienter över 60 års ålder varit effektivt och säkert med samma verknings-profil som hos patienter under 60 års ålder (monografins referenser 44 och 45).

Policosanol och trombocytaggregation
Policosanol reducerar trombocytaggregation genom en inverkan på prostaglandin-syntesen, tromboxan A2 minskar medan prostacyklin ökar. Koagulationsfaktorerna påverkas ej. (Monografins referenser 9 - 11 och 48).

Biverkningar
Policosanol har i kontrollerade studier inte visat några biverkningar, (referenser 50-60).
Interaktion
Policosanol har visat synergism med antitrombocyt-påverkan av aspirin i experimentella djurförsöksstudier och i studier på friska försökspersoner (ref 48). Ingen interaktion med heparin eller warfarin har kunnat påvisas (61).

Sammanfattning
Policosanol innehåller en blandning av "fatty alcohols" från sockerrörets vax. De aktiva substanserna sänker cholesterol genom flera olika mekanismer, hindrar cholesterol-syntes och inverkar på LDL-metabolismen. LDL binds starkare till receptorn och transporteras därigenom mer effektivt till levern, där det bryts ner. Dessutom har policosanol effekten att öka HDL och att verka som en antioxidant. Ytterligare hämmas trombocyt-aggregationen. Samtliga dessa mekanismer samverkar när det gäller att motverka (och behandla) ateroskleros.
Ingredienser Policosanol
Policosanol innehåller förutom 10 mg, av det aktiva ämnet, samt magnesiumstearat (salt av fettsyror) , mjöl av ris. Kapsel gelatin från oxe.
Producerad under samma krav GMP och HACCP licenser som är läkemedels standard i EU.
1 förpackning =  60 kapslar = 2 månader. 1 kapsel dagligen till kvällen.
Import och försäljning  i Sverige och Finland av:
www.aktivsyn.se    Infolinje: 0735 57 91 75    info@aktivsyn.se
FINLAND:    www.clarinella.com

PS:  denna studie, är hämtad från WIKIPEDIA - dec. 15. Så långt vi kunnat jämföra, så stämmer den till alla delar vid jämförelser.
Rekommenderas  och ger flera fördelar i många länder i stället för statiner.

Policosanol is used for conditions that affect the health of the heart and blood vessels including high cholesterol, leg pain due to poor circulation (intermittent claudication), and narrowing of the blood vessels that serve the heart.
How does it work?
Policosanol seems to decrease cholesterol production in the liver and to increase the break down of LDL (low-density lipoprotein or "bad") cholesterol. It also decreases the stickiness of particles in the blood known as platelets, which might help reduce blood clots.