Aktivsyn AB
Vanliga frågor & svar
Här hittar du alla de vanliga frågorna och dess svar
Frågor & svar:

Fråga: Vad vet man om Policosanol ?
Svar: Swansons Ultra 20 mg, original patentet har bevisad dokumenterad effekt. Den har funnits i mer än 15 år, är noggrant analyserad och har i kontrollerade studier bl.a. i fråga om interaktion mot läkemedel inte visat några biverkningar. Även i olika åldersgrupper, och mot andra sjukdomar jämförts bl.a. mot statiner, ger inga biverkningar, men har mer än jämvärdig effekt. Unik mix av alifatiska alkoholer från sockerörets vaxer.
I vissa länder registrerad som läkemedel. För sin över tiden kärlvidgande effekt även kallad för ” grön Viagra ” i Sydamerika där den först presenterades mot recept. Är en kraftig antioxidant som även motverkar härskning av blodfetter. Läs mer i studien.
Studie: http://www.aktivsyn.se/poly.html


Fråga:
Topinulin aktiv, varför måste man ta 4 tabletter samtidigt ?
Svar.  Man ska ta 4 samtidigt, med något vätska, ca 25 - 30 min. före måltiden, för att dessa ska hinna ombildas i magsäcken till den skyddande gel , som fortsätter ner i tarmsystemet och blir där ett skyddande slemskikt över tarmväggarna. I slutändan, blir det näring där, åt de goda bakteriestammarna som får en kraftig tillväxt.


Fråga: Topinulin, spelar det någon roll när på dygnet ?
Svar: För att uppnå en regelbunden tillförsel över dygnen, får man bäst resultat om man väljer en tid för egna situationen.  En del, tar dem då de vaknar, så hinns det till frukosten. Andra, tar dem före lunch, eller middagen. Det viktigaste är att hitta en tid på dygnet som passar alla dagarna.  Så tiden är oväsentlig - bättre att hålla ungefär samma tid, regelbundet under kuren.


Fråga: Topinulin: Finns det risk för ” kollision ” med andra läkemedel ?
Svar:
Nej, faktum är att det motverkar biverkningarna från eventuella läkemedel, den fungerar därför även avgiftande och skyddande i såväl mage - som tarm.


Fråga: Klarin Perfekt, Är den lämplig för diabetiker ?
Svar: Ja, den är särskilt lämplig, det var en av målgrupperna då kompositionen planerades, samma typ av naturmedel ges i olika länder gratis till diabetiker, för att motverka de sköra blodkärlen, som i näthinnor  ( retinopati ) och i underbenen. Kärlväggarna stärks, blir flexiblare, ökad genomströmning av näringsämnen och antioxidanter även i ögonens kapillära blodkärl. Verkar även antiinflammatoriskt . Ges i bl.a. Polen som ett extra skydd, vid alla ögonbehandlingar, operationer, eftersom näringstillförseln ökar i ögat, o läkningsprocessen stimuleras.


Fråga:   Vilka positiva mer effekter får man om man tar både Klarin Perfekt, och Topinulin samtidigt.
Svar: Det Topinulin gör för mag- tarmsystemet med avgiftning och återställning sker med Klarin Perfekt i övriga kroppen . Det är ett ” rostskyddsmedel ” mot åldersförändringar, avgiftar mot skadliga radikaler, kemiska molekyler, trasiga celler, öppnar trånga blodkärl och tillför näring, även i trånga blodkärl som i ögon, huden m.fl. ställen. Avlastar hjärtat, då cirkulationen underlättas.  Det är alltså stora fördelar med att ta dessa samtidigt. De förstärker den totala effekten genom samverkan.


Fråga:  Vad vet man om Polikosanol ?
Svar: Den har funnits i mer än 10 år, är noggrant analyserad och har i kontrollerade studier bl.a. mot läkemedel,  i olika åldersgrupper, och andra sjukdomar, jämförts  bl.a. mot statiner, ger inga biverkningar, men har jämvärdig effekt. I vissa länder, även kallad för ” grön Viagra ” genom att blodkärlen vidgas över tiden.