ASMAG B6 MAX D3
Bipacksedel
Aktivsyn AB
BIPACKSEDEL ASMAG B6 MAX D3 Kosttillskott.
50 TABLETTER FÖR ALLA ÅLDRAR 1-2 tabletter dagligen
2 av de viktigaste näringsämnena i en tablett som stöder varandra. Vitamin D3 och Magnesium fungerar sämre var för sig. Men samtidigt fungerar båda maximalt.
Ingredienser:
1 tablett: 
Magnesium Citrinian 75 mg joner, 20% RDI stärker funktionen av vitamin D3.
Vitamin B6 underlättar upptaget av Magnesium 2 mg, 143% RDI.
VitaminD3 samverkar med Magnesium för maximal påverkan, 50 µg 1000 joner. EFSA rekommenderar maximalt dagsintag av 2000 Joner = 2 tabletter. 
Läs mer:
Verkan av Vitamin D3 på magnesium: Ökad upptag i tarmen av magnesium. Mindre utsöndring av magnesium med urinen.
Verkan av Magnesium och fördelar på Vitamin D3. Magnesium är en Cofaktor för proteiners transport i blodet. Magnesium medverkar i njurarna för transformering till aktiva formen av Vitamin D3. (Kalcytriolu 1,25 (OH)2 D3)

Befolkningen har i allmänhet brist / undervärde av Vitamin D3 i våra nordliga mörka och solfattiga länder.
För i övrigt friska personer rekommenderas 1 tablett dagligen till maten för att undvika brist. Med ökande ålder, sämre näringsupptag eller undermålig kosthållning samt brist på utevistelse i sol är rekommendationen 2 tabletter.
Endast 20% av behovet täcks via maten i bästa fall.
Under graviditet följ råden ovan.
Högre dos endast efter läkares anvisningar. Från alla åldrar
Funktion av Vitamin D3 i organismen

Reglerar mängd och värde av Kalk, Fosfor och magnesium i blodet.
Ökar och stärker motståndskraft i organismen. Brist ökar risk för flera störningar som kan leda till sjukdom av diverse slag.
Ger rätt utveckling av cellbildning i benceller och tänder (särskilt hos barn.)
Minskar riskerna under graviditet, ex: missfall, äggvita i urinen, högt blodtryck hos mamman,
Reglerar inflammations processerna. ( EFSA)
Bevarar muskel funktionen ( EFSA)
Funktionen för igenkänning hos Alzheimers.
Toleransen för glukos.
Utöver detta finns studier som visar positivt för hjärtats funktion, minskar risk för tidiga dödsfall vid hög ålder. Depression, nervsystemet.

AKTIV SYN, sv. försäljnings AB, - infolinje: 0735 - 57 91 75
Fredriksgatan 3, 247 61 Veberöd
www.aktivsyn.se - moms  / org.nr. 556836 - 7329.

FINLAND:  www.clarinella.com