Magnesium Aktiv
Bipacksedel
Aktivsyn AB
Copyright 2016
Magnesium Aktiv
HACCP, GMP-certifierad produktion i EU, bipack av den 11:e augusti
2014
Magnesium Aktiv  - 35 tabletter,  kosttillskott från 12 år.
Innehåller hela dagsbehovet av Magnesium, samt vitaminerna B1, B2
och B6.
En tablett dagligen efter måltiden med lite vatten. Rekommenderat intag bör ej
överskridas.
Bör ej användas som alternativ till välbalanserad varierad kost. Utom räckhåll för
små barn.
Tablettmassa:  Maltodextrin, metylcelulosa, och Magnesium stearat som
antiklumpmedel.                       
Godkända hälsopåståenden för magnesium, som ingår i 325 olika processer i
kroppen är bl.a. att det bidrar till nervers och musklernas normala funktion. 
Kompletteringen med B - vitaminerna gör att organismens upptagningsmöjlighet
ökar väsentligt.
Påverkar sömnen och är kramplösande (hämtat från Kurera)
Magnesium är inblandat i över 325 olika enzymreaktioner i kroppen. De flesta av dessa
har att göra med produktion, transport, lagring och användning av energi.
Magnesiumets avslappnande effekt påverkar sömnen positivt och är kramplösande på
både inre och yttre muskler. Blodets pH-värde regleras till viss del av magnesium och
kroppens syra-/basbalans påverkas positivt.
Magnesium reglerar blodtrycket och kan ha en blodtryckssänkande effekt. Det kan
förebygga och förhindra kärl-kramp och minska risken för kalkavlagringar i blodkärlen.
Magnesium bidrar till att blodkoagulationen fungerar och minskar risken för
blodproppar. Inflammation i kroppen minskar och blodsockerreglering fungerar bättre
med hjälp av magnesium.
Förutom risken för brist på grund av dagens kosthållning så finns det ytterligare
faktorer som kan ge en ökad risk för magnesiumbrist.
Det finns många skäl till att säkerställa att vi tillför kroppen tillräckliga mängder magnesium.
Vilka är då symtomen vid magnesiumbrist?
Symtomen kan vara många, bland annat dålig aptit, allmän svaghet, sömnbesvär, utmattning,
lättretlighet, darrningar, svårighet att svälja, hörselstörningar, ljuskänslighet, yrsel, förvirring,
depression, inlärningssvårigheter, rikliga svettningar, stark kroppslukt, snabb puls,
urinvägsinfektioner, menskramper, allergi och överkänslighet. Muskel kramper som i underben,
tår och fötter t.ex.


Import,   distribution - försäljning - nätbutik -   www.aktivsyn.se
Offerter till företags personal, terapeuter, vårdhem m.fl.   info@aktivsyn.seAKTIV SYN, sv. försäljnings  AB,  infolinje: 0735 - 57 91 75
Fredriksgatan 3,  247 61 Veberöd
www.aktivsyn.se vat  / org.nr. 556836 - 7329.