Policosanol
Bipacksedel
Aktivsyn AB
Copyright 2017


Kolesterolsänkaren Policosanol  -  GMP certifierat, samt HACCP i EU.


Swansons Ultra Policosanol  10 mg. Original patent. 60 kapslar.

Policosanol innehåller en naturlig blandning av utdrag med alifatiska alkoholer från vaxer i sockerröret. De härstammar isolerade från naturliga vaxer i själva växten.
Med Policosanol, sänker man total mängden av kolesterol, produktionen av det goda HDL stimuleras och ökar, samt sänker man produktionen av LDL. Detta sker genom naturlig stimulering av enzymerna i levern, där produktion och reglering av blodfetterna sker.

Policosanol - rekommenderat dagligt intag:
Rekommenderad dos är 1 kapsel per dag. Lämpligast på kvällen.  Effekten kommer efter 6-8 veckor. En tydlig sänkning av total kolesterol, och med en ökning av det goda HDL. Triglycerider i serum minskar.

Policosanol biverkningar och ingredienser:
Policosanol har i kontrollerade studier inte visat några biverkningar, inga rapporter om interaktioner med läkemedel finns rapporterade trots många års aktivt bruk av Policosanol.
Kontrollerade studier har gjorts avseende diabetiker, äldre, yngre, samt mot medicinering.

Hjälpmedel: magnesiumsalt av fettsyror, rismjöl. Kapsel: Gelatin av oxe.
Förvaras torrt och utom räckhåll för barn, får ej ersätta annan kost. Används bäst före december 2018.

Indikation
Policosanol sänker totalcholesterol och LDL-cholesterol. Den huvudsakliga användningen är för typ II hypercholesterolemi, särskilt subtyp IIa (förhöjt totalt serum cholesterol och förhöjt LDL-cholesterol). Policosanol kan också användas vid subtyp IIb (förhöjt serum-cholesterol, förhöjt LDL-chlesterol och för höga triglycerid värden).

Farmakologi
Policosanol ger en dos-beroende, signifikant sänkning av total-cholesterol och LDL-cholesterol. HDL-cholesterol ökar. Triglycerider i serum minskar.
 
Policosanol minskar även högt cholesterol-innehåll i lever, hjärta och fettväv. Policosanol minskar trombocytaggregationen genom inverkan på prostaglandin-syntesen.

Policosanol hämmar bildning av aterosklerotiska plaque och motverkar trombos samt intima-förtjockning i de små kärlen.

Policosanol är också en effektiv antioxidant. Motverkar att LDL oxideras och härsknar.

AKTIV SYN, svenska försäljnings AB
Fredriksgatan 3, 247 61 Veberöd
Org.nr: 556836 - 7329

Infolinje:  0735 - 57 91 75,  hemsida:
www.aktivsyn.se  
E:post:
info@aktivsyn.se